Poradenství v oblasti energetické náročnosti budov a projektování jejich technických zařízení

Nabízíme služby energetického specialisty a projektování v oblasti TZB

Dozvi se víc
PENB

Tvorba průkazů energetické náročnosti budov pro novostavby, rekonstrukce a pro prodej/pronájem stávajících budov

DOTACE

Poradenství, konzultace a vyřizování žádostí pro dotační program Nová zelená úsporám

PROJEKTOVÁNÍ

Zpracování projektové dokumentace technických zařízení budov - část vytápění

App

O NÁS

Od roku 2017 máme oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu k výkonu činnosti energetického specialisty konkrétně pro vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Ve stejném roce jsme se stali členem Asociace energetických specialistů, kde se pravidelně účastníme specializovaných seminářů a školení. Dále se zabýváme poradenstvím v oblasti dotačních programů MŽP a projektováním. Jsme zaregistrováni do mobilního konzultačního a informačního střediska (M-EKIS) v rámci MPO.

Pomůžeme Vám v této oblasti

- zkonzultujeme s Vámi návrh technických zařízení budov a skladeb stavebních konstrukcí na systémové hranici obálky budovy tak, aby vše vyhovělo aktuálním požadavkům energetického zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášce č. 264/2020 Sb. Výstupem je průkaz energetické náročnosti budovy pro stavební povolení, pro prodej budovy případně pro dotační program. Součástí těchto konzultací jsou případné výpočty vnitřní povrchové teploty a kondenzace uvnitř stavebních konstrukcí včetně jejich posouzení z hlediska normy ČSN 730540-2 Požadavky.

- zkonzultujeme a vyřídíme Vám dotaci NZÚ tak, abyste jste získali maximální možnou výši dotace. Především se jedná o dotace na zateplení stávajících domů, výměnu zdrojů tepla, novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, fotovoltaiku a solárně termické systémy.

- zkonzultujeme a navrhneme Vám ideální zdroj tepla na vytápění a pro přípravu teplé vody. Navrhneme celý teplovodní systém vytápění přesně dle Vašich požadavků s ohledem na rozumné investiční náklady a především na co nejnižší provozní náklady.

App

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů obecné informace

Za podmínek Prohlášení o zpracovávání a ochraně osobních údajů můžeme shromažďovat osobní údaje zejména ve vztahu k informacím, dokumentům nebo požadavkům na své služby.
Zásady ochrany osobních údajů:
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jakož i v souladu s normami Evropské unie.
Osobní údaje, které shromažďujeme a které zpracováváme:
jméno a příjmení,
poštovní adresu,
e-mailovou adresu,
telefonní číslo
IČ, DIČ a příp. další, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy
Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování poradenských a konzultačních služeb a k předávání aktuálních informací o dotacích. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně pro nás. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
Doba uchování osobních údajů:
Osobní údaje se uchovávají po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo po dobu poskytování poradenských a konzultačních služeb. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to písemným sdělením adresovaným buď na kontaktní adresu, nebo elektronickou adresu uvedenou níže.
Práva osob:
Respektujeme vaše práva rozhodovat o tom, jakým způsobem mohou být vaše osobní údaje používány.
1. Máte právo požádat o přehled osobních údajů, které Vás zpracováváme.
2. Máte právo vznést námitku, pokud nesouhlasíte s dalším používáním Vašich osobních údajů z naší strany. Námitku můžete poslat elektronicky na náš email nebo osobně na adrese kanceláře. Námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, však nemůžete vznést v případech, když je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
3. Máte právo také omezit používání osobních údajů, pokud zjistíte, že:
- údaje jsou uvedeny nesprávně
- zpracováváme údaje nezákonně
- jste vznesli námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro vlastní oprávněné zájmy.
4. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je již nepotřebujeme k účelu, pro který jsme je původně získali.

Odkazy

Užitečné odkazy

Asociace energetických specialistů

http://www.asociacees.cz/

Nová zelená úsporám

https://novazelenausporam.cz/

TZB-info

https://www.tzb-info.cz/

Napiště nám

Ing. Richard Michalík
tel: 775 935 534
email: michalik.richard@gmail.com
www.calterm.cz

Adresa

Sídlo: Okrajová 1348/3, 736 01 Havířov
Kancelář: Moskevská 1122/4, 736 01 Havířov